Welkom op de pagina van Praktijk MenS in relatie

MenS in relatie staat voor: Mediation en Systeemtherapie (= Relatie en Gezinstherapie).

MenS in Relatie is een groepspraktijk waar Marja Krieger en Trudy van der Helm ieder hun eigen praktijk voeren, maar intensief samenwerken om de beste kwaliteit te leveren.

Wat bieden wij?

Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij partijen onder leiding van de mediator met elkaar in gesprek gaan. De neutrale en onpartijdige mediator leidt het gesprek. Onze praktijk richt zich op familiemediation waarbij conflicten in gezinnen of in parterrelaties bemiddeld worden. Ook scheidingsmediation is mogelijk mits beide partijen hier gemotiveerd voor zijn.

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een relatie, gezin, schoolklas of buurt.

Wie zijn wij?

Marja Krieger: is sinds 1980 werkzaam met gezinnen en relaties en heeft sinds 2010 haar eigen praktijk als relatie- en gezinstherapeut. Zij is geschoold in de EFT (gevorderde status), supervisor en trainer.

Trudy van der Helm: werkt sinds 25 jaar met ouders en gezinnen en heeft sinds 2015 haar eigen praktijk als relatie- en gezinstherapeut en familiemediator. Daarnaast is zij werkzaam en staat zij geregistreerd als mediator, EFT therapeut en kindbehartiger.

Waar staan wij voor?

  • Wij streven naar het leveren van kwaliteit. Dit doen wij onder meer door regelmatige (bij)scholing en het volgen van intervisiebijeenkomsten.
  • Wij streven er in de eerste plaats naar om de mogelijkheden te onderzoeken.
  • Wij voelen en tonen ons betrokken bij al onze clienten.
  • Wij werken (bewust) kleinschalig; wij pretenderen niet alles te kunnen maar wat we doen, doen we goed.

Nieuws

HOUD ME VAST-CURSUS voor ouders van jonge kinderen < 10 jaar. Twee keer per jaar in Hillegom.

Aanmelden kan vanaf nu! Twee zaterdagen (14 en 21 maart 2020) van 9 uur tot half 6 en één follow-up bijeenkomst van 3 uur.
Zie voor meer informatie op praktijkmarjakrieger.nl

Deze week stonden we in het Hillegoms Nieuwsblad

WEDERZIJDS GEVOEL VAN GEBORGENHEID IN RELATIES IS ESSENTIEEL.

Hieronder de volledige (niet ingekorte) tekst:
Marja Krieger en Trudy van der Helm brengen mensen weer tot elkaar.

HILLEGOM – In hun praktijk aan de Marconistraat 14 d hebben collega therapeutes en vriendinnen Marja Krieger en Trudy van der Helm het druk. Beiden hebben ze een GGZ achtergrond. Marja was al bezig met relatietherapie. Trudy is haar recentelijk komen versterken. De samenwerking in de praktijk ‘Mens in relatie’ verloopt prima vertellen de vrouwen tijdens een interview in hun ‘huiskamer’.

door Bas de Groot.

“We willen de mensen die zich met relatieproblemen tot ons wenden het gevoel geven thuis te komen. Een gevoel van geborgenheid en veiligheid dat ieder mens zoekt” steekt Marja van wal. “Juist het, als we het over stellen hebben, gevoel van één of allebei de partners niet of onvoldoende gehoord te worden kan leiden tot een uit balans raken van een relatie. De angst de ander te verliezen, dat de ander agressief reageert wanneer pogingen worden gedaan echt tot elkaar door te dringen, kan fnuikend zijn ” vult Trudy aan. “Stellen dreigen als gevolg daarvan verstrikt te raken in een zich herhalend patroon dat de één de ander iets verwijt en de ander zich terugtrekt of juist de confrontatie aangaat. Op een gegeven moment komt de man of de vrouw of allebei tot de trieste conclusie dat ze elkaar toch niets meer te zeggen hebben. De verliefdheid, het gevoel bij elkaar te horen, de emotionele verbondenheid met elkaar en het vertrouwenselement is weg.” zegt Marja. “Trudy en ik proberen, gebaseerd op wat stellen ons in volkomen privacy over hun specifieke situatie toevertrouwen, samen met hen intensief te zoeken naar de juiste methode om de oorspronkelijke emotionele verbondenheid die ergens onderweg verloren is gegaan te hervinden, het plezier bij elkaar te zijn te herstellen. Het slagingspercentage van deze therapie is bemoedigend. Gelukkig maar, want scheiden hakt er niet enkel emotioneel stevig in. Financieel kan het ook ingrijpende consequenties hebben”. “En als er kinderen zijn heeft het voor hen ook gevolgen” vult Trudy aan. “Ouders die ruzie krijgen over allerlei kind gerelateerde zaken, in een ‘ik doe het toch nooit goed’ modus terechtkomen, elkaar binnen de relatie uit het oog dreigen te verliezen, eenzaamheid ervaren, besluiten op grond daarvan maar al te dikwijls uit elkaar te gaan. In onze praktijk proberen wij deze mensen op een interactieve en intensieve groepscursus handvatten aan te reiken om negatieve patronen te stoppen, anders naar elkaars gedrag te kijken en elkaars emotionele behoeftes (opnieuw) te herkennen”. “Deelnemers gaan begeleid door ons via allerlei opdrachten actief aan de gang met de eigen partner, krijgen via beeldmateriaal informatie, oefenen het praten met elkaar” vertelt Marja. “De ‘Houdmevast’ cursus vergt een hele (zater)dag van 9.00 tot 17.30 uur en we houden in overleg met de cliënten terugkom- c.q. evaluatiemiddagen. Het ultieme doel is meer liefde in een relatie terug te brengen. Het positieve effect kan heel belangrijk en zelfs doorslaggevend zijn in het behoud ervan. Kinderen profiteren daarvan mee. Als we van mensen die ons om hulp vroegen horen dat onze inzet voor hen succesvol is geweest maakt ons hart een sprongetje van blijdschap en geven we elkaar een high five, reken maar van yes!”. Meer info over het goede werk van beide vrouwen is te vinden op hun site www.praktijkmenseninrelatie.nl

Waar zit de praktijk?

U vindt ons in een kantoorpand aan Marconistraat 14-D, 2181 AK Hillegom.

Als u de trap oploopt dan vindt u onze prettige ruimte op de bovenste etage.

Hoe kunt u zich aanmelden en wat zijn de tarieven?

Marja Krieger:
praktijkmarjakrieger.nl
0622680352

Trudy van der Helm:
a4gezinstherapie.nl of a4mediation.nl
0618946342